ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα σπουδών ή σε εξέταση ελληνομάθειας (Επίπεδο Επάρκειας)

Προσωπικές Πληροφορίες Προγράμματα Σπουδών/Εξετάσεις στα οποία επιθυμείτε να συμμετέχετε: *
Επώνυμο: *
Όνομα: *
Φύλο: * Άντρας Γυναίκα
Ημερομηνία Γέννησης (ημέρα/μήνας/έτος): *
Υπηκοότητα: *
Αρ Διαβατηρίου ή Ταυτότητας: *
Διεύθυνση: *
Τ.Κ.:
Περιοχή - Πόλη: *
Χώρα: *
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: *
Γνώση της Νέας Ελληνικής : Καθόλου Λίγο Μέτρια Καλά Πολύ Καλά
8 μηνο (15 ώρες/εβδομάδα) 6 μηνο (6 ώρες/εβδομάδα)
8 μηνο (6 ώρες/εβδομάδα) Erasmus
8 μηνο (20 ώρες/εβδομάδα) Λατινικών
6 μηνο (15 ώρες/εβδομάδα) Αρχαίων Ελληνικών
6 μηνο (20 ώρες/εβδομάδα) Θερινό
Εξέταση Μαΐου Εξέταση Σεπτεμβρίου